نیویورک

مسکونی Sumu

مسکونی Sumu معمار: Echo Design & Architecture موقعیت: آمریکا، نیویورک وضیعت: تکمیل شده کاربری: مسکونی مساحت: ۱۲۰۰.۰ فوتمربع تاریخ ساخت: ۲۰۱۸…

بیشتر بخوانید »

مجسمه سازی فیلمور در رستوران کلیسای جامع

مجسمه سازی فیلمور در رستوران کلیسای جامع معمار : Tresoldi Studio موقعیت: آمریکا، نیویورک وضیعت: تکمیل شده کاربری: خدماتی تاریخ ساخت: ۲۰۲۰…

بیشتر بخوانید »

عمارت

عمارت معمار : Marc Thorpe Design موقعیت: آمریکا، نیویورک وضیعت: تکمیل شده کاربری: مسکونی مساحت: ۵۰۰.۰ فوت مربع تاریخ ساخت: ۲۰۱۹ معمار ارشد:…

بیشتر بخوانید »

موزه هنرهای کودکان

موزه هنرهای کودکان معمار : WORK موقعیت: آمریکا، نیویورک وضیعت: تکمیل شده کاربری: فرهنگی مساحت: ۱۰۵۰.۰مترمربع  تاریخ ساخت: ۲۰۱۱ مشخصات پروژه موزه…

بیشتر بخوانید »

خانه Bridgehampton

خانه Bridgehampton معمار : Resolution 4 Architecture موقعیت: آمریکا، نیویورک وضیعت: تکمیل شده کاربری: مسکونی مساحت: ۷۳۶۰.۰ فوت مربع  تاریخ ساخت: ۲۰۱۸…

بیشتر بخوانید »

فضای کاری ShareCuse

فضای کاری ShareCuse معمار : ARCHITECTURE OFFICE موقعیت: آمریکا، نیویورک وضیعت: تکمیل شده کاربری: اداری مساحت: ۳۲۰۰.۰ فوت تاریخ ساخت: ۲۰۱۹ عکاس: Caylon…

بیشتر بخوانید »

خانه کیتهان

خانه کیتهان معمار : Bates Masi Architects موقعیت: آمریکا، نیویورک وضیعت: تکمیل شده کاربری: مسکونی مساحت: ۵۰۰۰.۰ فوت تاریخ ساخت: ۲۰۱۸ معمار…

بیشتر بخوانید »

کتابخانه شکارچیان نقطه

کتابخانه شکارچیان نقطه معمار : Steven Holl Architects موقعیت: آمریکا، نیویورک وضیعت: تکمیل شده کاربری: فرهنگی مساحت: ۲۲۰۰۰.۰ فوت تاریخ ساخت: ۲۰۱۹ معمار…

بیشتر بخوانید »

خانه در Amagansett

خانه در Amagansett معمار : ۱۱۰۰ Architect موقعیت: آمریکا، نیویورک وضیعت: تکمیل شده کاربری: مسکونی مساحت: ۱۶۰۰.۰ فوت تاریخ ساخت: ۲۰۱۸ معمار…

بیشتر بخوانید »

رستوران اًسًت

رستوران اًسًت معمار : Bates Masi + Architects   موقعیت: آمریکا، نیویورک وضیعت: تکمیل شده کاربری: خدماتی مساحت: ۳۴۵۰.۰فوت تاریخ ساخت: ۲۰۱۹ معمار…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن