مقاله 395
 • خانه کایامبی | Tim Cuppett Architects

  خانه کایامبی معمار : Tim Cuppett Architects موقعیت: آمریکا، لاس وگاس وضیعت: ساخته شده کاربری: مسکونی ...

 • عقب نشینی کمپ فریو | Tim Cuppett Architects

  عقب نشینی کمپ فریو معمار : Tim Cuppett Architects موقعیت: آمریکا، لیکوی وضیعت: ساخته شده کاربری: مسک ...

 • هتل و اسپا باردسونو | WATG

  هتل و اسپا باردسونو معمار : WATG موقعیت: آمریکا، یونتوایل وضیعت: ساخته شده کاربری: مسکونی مساحت: ۶۰۳ ...

 • خانه ی خیابان دوازدهم | Studio 804

  خانه ی خیابان دوازدهم معمار : Studio 804 موقعیت: آمریکا، لورنس وضیعت: ساخته شده کاربری: مسکونی مساحت ...

 • کتابخانه مدرسه ستیون سان | Studio O+A

  کتابخانه مدرسه ستیون سان معمار : Studio O+A موقعیت: آمریکا، دلمونت وضیعت: ساخته شده کاربری: فرهنگی م ...

 • Architecture-Infrastructure-Research | خانه VHR-10 G

  خانه VHR-10 G معمار : Architecture-Infrastructure-Research موقعیت: آمریکا، تیسبوری وضیعت: ساخته شده ...

 • رستوران تسوکیمی | Studio Tack

  رستوران تسوکیمی معمار :  Studio Tack موقعیت: آمریکا، نیویورک وضیعت: ساخته شده کاربری: خدماتی تاریخ س ...

 • دفتر اداری این مکان | Olson Kundig

  دفتر اداری این مکان معمار :  Olson Kundig موقعیت: آمریکا، سییتل وضیعت: ساخته شده کاربری: اداری تاریخ ...

 • عمارت دلوکس | Foster & Partners

  عمارت دلوکس معمار : Foster & Partners موقعیت: آمریکا، نیویورک وضیعت: ساخته شده کاربری: مسکونی تا ...

 • موزه هولوکاست دالاس و حقوق بشر | OMNIPLAN

  موزه هولوکاست دالاس و حقوق بشر معمار : OMNIPLAN موقعیت: آمریکا، دالاس وضیعت: ساخته شده مساحت: ۴۸۵۸٫۸ ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده