شایسته عباسوند

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۸

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۸

فهرست مقالات در  نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۸   ۱۱- عوامل موثر بر تقدم منافع فردی بر منافع…
نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۸

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۸

فهرست مقالات در  نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۸   ۱- ارزیابی طراحی کالبدی روستاهای پیرامون شهری بر اساس…
نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۷

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۷

فهرست مقالات در  نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۷   ۱۱- مبانی اقتصادی و اقتضائات مالی تکوین دولت در…
نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۷

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۷

فهرست مقالات در  نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۷   ۱- اولویت‌بندی معیارهای امکانسنجی چندسطحی‌سازی معابر شهری براساس روش…
نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۶

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۶

فهرست مقالات در  نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۶   ۱۱- فرآیند تحلیل شبکه در ارزیابی عملکرد بوم‎شناختی سیمای…
نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۶

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۶

فهرست مقالات در  نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۶   ۱- تدوین چهارچوب طراحی شهری برای خیابان ملاصدرای شیراز…
نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۵

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۵

فهرست مقالات در  نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۵   ۱۱- بازبینی مدیریت راهبردی برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های…
نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۵

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۵

فهرست مقالات در  نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۵   ۱- مشارکت بهره برداران در فرآیند طراحی، زمینه ساز…
نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۴

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۴

فهرست مقالات در  نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۴   ۱۱- میزان‌سنجی انگاشتهای ادراک شهروندی از معماری و فضاهای…
نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۴

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۴

فهرست مقالات در  نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۳۴   ۱- الگوی خدمات رسانی روستایی- کشاورزی مبتنی بر فناوری…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن