• جاده GR13 به خانه کالواری | Minimal Studio

  جاده GR13 به خانه کالواری معمار : Minimal Studio موقعیت: اسپانیا -POLLENÇA وضیعت: ساخته شده کاربری:م ...

 • ایستگاهFrancisco Landínez Gutierrez | Rivas-Futura

   ایستگاه Rivas-Futura معمار : Francisco Landínez Gutierrez موقعیت: اسپانیا  وضیعت: ساخته شده کاربری: ...

 • خانه کاستا براوا | Roman Izquierdo Bouldstridge

  خانه کاستا براوا معمار : Roman Izquierdo Bouldstridge موقعیت: اسپانیا  وضیعت: ساخته شده کاربری:مسکون ...

 • دسترسی جدید به مرکز تاریخی جیرونلا | Carles Enrich

  دسترسی جدید به مرکز تاریخی جیرونلا معمار : Carles Enrich موقعیت: اسپانیا ، جیرونلا وضیعت: ساخته شده ...

 • غرفه اسب در آولستی | ELE Arkitektura

  غرفه اسب در آولستی معمار : ELE Arkitektura موقعیت: اسپانیا ، آولستی وضیعت: ساخته شده کاربری: غرفه اس ...

 • هتل Kauh Arquitectos |Conil

  هتل Conil معمار : Kauh Arquitectos موقعیت: اسپانیا ، CONIL DE LA FRONTERA وضیعت: ساخته شده کاربری: ه ...

 • خانه cumuloLimbo studio | up

  خانه UP معمار : cumuloLimbo studio موقعیت: اسپانیا ، مادرید وضیعت: ساخته شده کاربری: مسکونی مساحت: ۹ ...

 • فرمت Cristina Moya Arquitecta | Mas de Lucia

  فرمت Mas de Lucia معمار : Cristina Moya Arquitecta موقعیت: اسپانیا ، NULES وضیعت: ساخته شده کاربری: ...

 • بازسازی خانه Hiha Studio | Montcada

  بازسازی خانه Montcada معمار : Hiha Studio موقعیت: اسپانیا ، MONTCADA I REIXAC وضیعت: ساخته شده کاربر ...

 • رستوران Juan Moya Romero| PLACE´TA

  رستوران PLACE´TA معمار : Juan Moya Romero موقعیت: اسپانیا ، GRANADA وضیعت: ساخته شده کاربری: رستوران ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده