عطا صفرپور

فلکه باغ گلستان،خیابان پهلوی

فلکه باغ گلستان،خیابان پهلوی

فلکه باغ گلستان،خیابان پهلوی موقعیت : ایران، تبریز سال ثبت تصویر : ۱۳۴۶ ” در صورتی که در مورد این تصویر اطلاعات…
فرودگاه مهرآباد

فرودگاه مهرآباد

فرودگاه مهرآباد موقعیت : ایران، تهران سال ثبت تصویر : اطلاعات کافی در دسترس نیست ” در صورتی که در مورد این…
خیابان فردوسی

خیابان فردوسی

خیابان فردوسی موقعیت : ایران، تهران سال ثبت تصویر : ۱۳۴۰ ” در صورتی که در مورد این تصویر اطلاعات و یا…
عمارت شهرداری در بخش شمالی میدان توپخانه

عمارت شهرداری در بخش شمالی میدان توپخانه

عمارت شهرداری در بخش شمالی میدان توپخانه موقعیت : ایران، تهران سال ثبت تصویر : ۱۳۱۰ ” در صورتی که در مورد…
عامل پخش آب در لاله‌زار

عامل پخش آب در لاله‌زار

عامل پخش آب در لاله‌زار موقعیت : ایران، تهران سال ثبت تصویر : ۱۳۳۰ ” در صورتی که در مورد این تصویر…
مسجد کبود در سال ۱۳۵۵

مسجد کبود در سال ۱۳۵۵

مسجد کبود در سال ۱۳۵۵ موقعیت : ایران، تبریز سال ثبت تصویر : ۱۳۵۵ ” در صورتی که در مورد این تصویر…
مسجد کبود ۱۰۹ سال پیش

مسجد کبود ۱۰۹ سال پیش

مسجد کبود ۱۰۹ سال پیش موقعیت : ایران، تبریز سال ثبت تصویر : ۱۲۸۹ ” در صورتی که در مورد این تصویر…
مسجد کبود تبریز

مسجد کبود تبریز

مسجد کبود تبریز موقعیت : ایران، تبریز سال ثبت تصویر : اطلاعات کافی در دسترس نیست ” در صورتی که در مورد این…
مرمت قنات

مرمت قنات

مرمت قنات موقعیت : ایران، تبریز سال ثبت تصویر : ۱۳۰۸ ” در صورتی که در مورد این تصویر اطلاعات و یا…
محدوده محله سنگلج و میدان مشق

محدوده محله سنگلج و میدان مشق

محدوده محله سنگلج و میدان مشق موقعیت : ایران، تهران سال ثبت تصویر : ۱۳۰۳ ” در صورتی که در مورد این…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن