علی علیزاده

علی علیزاده

دانشجوی مهندسی اجرائی عمران در دانشگاه تبریز
سه قرن تحول دانش و آموزش مهندسی
مجلات

سه قرن تحول دانش و آموزش مهندسی

سه قرن تحول دانش و آموزش مهندسی نویسنده :شهرزاد مهدوی چاپ شده در شماره بیست و چهار  مجله آبادی، بهار ۱۳۷۶…
سه قرن تحول دانش و آموزش مهندسی
مجلات

سه قرن تحول دانش و آموزش مهندسی

سه قرن تحول دانش و آموزش مهندسی نویسنده :شهرزاد مهدوی چاپ شده در شماره بیست و چهار  مجله آبادی، بهار ۱۳۷۶…
سرگذشت اقتباس علوم و فنون جدید
مجلات

سرگذشت اقتباس علوم و فنون جدید

سرگذشت اقتباس علوم و فنون جدید نویسنده : سهیلا بسکی چاپ شده در شماره بیست و چهار  مجله آبادی، بهار ۱۳۷۶…
سرگذشت اقتباس علوم و فنون جدید
مجلات

سرگذشت اقتباس علوم و فنون جدید

سرگذشت اقتباس علوم و فنون جدید نویسنده : سهیلا بسکی چاپ شده در شماره بیست و چهار  مجله آبادی، بهار ۱۳۷۶…
سرگذشت اقتباس علوم و فنون جدید
مجلات

سرگذشت اقتباس علوم و فنون جدید

سرگذشت اقتباس علوم و فنون جدید نویسنده : سهیلا بسکی چاپ شده در شماره بیست و چهار  مجله آبادی، بهار ۱۳۷۶…
سرگذشت اقتباس علوم و فنون جدید
تأليفات

سرگذشت اقتباس علوم و فنون جدید

سرگذشت اقتباس علوم و فنون جدید نویسنده : سهیلا بسکی چاپ شده در شماره بیست و چهار  مجله آبادی، بهار ۱۳۷۶…
ایجاد کیفیت و کنترل کیفیت
تأليفات

ایجاد کیفیت و کنترل کیفیت

ایجاد کیفیت و کنترل کیفیت  نویسنده : سیدرضا هاشمی  چاپ شده در شماره بیست و چهارم مجله آبادی، بهار ۱۳۷۶…
مروری بر مسابقة کتابخانه ملی در سال ۱۳۵۶
تأليفات

مروری بر مسابقة کتابخانه ملی در سال ۱۳۵۶

مروری بر مسابقة کتابخانه ملی در سال ۱۳۵۶ چاپ شده در شماره هفدهم مجله آبادی، تابستان ۱۳۷۴ مروری بر مسابقة کتابخانه…
مسابقه طراحی مجموعه کتابخانه ملی
مجلات

مسابقه طراحی مجموعه کتابخانه ملی

مسابقه طراحی مجموعه کتابخانه ملی چاپ شده در شماره هفدهم مجله آبادی، تابستان ۱۳۷۴ مسابقه طراحی مجموعه کتابخانه ملی، دومین تجربه…
یگانگی معماری بناها و فضاهای شهری
تأليفات

یگانگی معماری بناها و فضاهای شهری

یگانگی معماری بناها و فضاهای شهری چاپ شده در شماره هفدهم مجله آبادی، تابستان ۱۳۷۴ نویسنده : سیدرضا هاشمی یگانگی معماری بناها…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن