اخبار تصویری

مسکونی رودخانه هود | Scott | Edwards Architecture

مسکونی رودخانه هود | Scott | Edwards Architecture
مسکونی رودخانه هود معمار : Scott | Edwards Architecture موقعیت: آمریکا، رودخانه هود وضیعت: ساخته شده کاربری: مسکونی مساحت:۳۲۵٫۲ فوت تاریخ ساخت: ۲۰۱۸ پیمانکار: Hammer...
بیشتر بخوانید

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری شماره ۲۱

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری شماره 21
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری شماره ۲۱ زمستان ۱۳۹۵ فهرست مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری شماره ۲۱ ۱- تحلیلی برعوامل موثر بر شکل گیری تصویر مقصد در گردشگری ش...
بیشتر بخوانید