تأليفاتمجلاتمقالاتنشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی 44 پاییز 1395 بخش 3

فهرست مقالات در  نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

 
۲۱- بررسی تاثیر پیگمالیون در رفتار شهروندی و سلامت سازمانی در اداره کل فنی و حرفه ای استان اردبیل داریوش محمدی 
 
۲۲- تحلیل جایگاه محله‌گرایی در کنترل رفتارهای نابهنجار شهروندی با تاکید بر مفهوم هویت سازی محلات شهر | دکتر مهدی عامری 
 
۲۳- پدیدارشناختِ یوهانی پالاسما در تفاوت جایگاه ادراکات حسی معماریِ بافتهای شهری و روستایی آیدین وس کاه *
 
۲۴- مبانی مسئولیت مدنی شهرداریها در رابطه با کارکنان و مستخدمان | دکتر علی زارع *، محمدرضا حسین پور
 
۲۵- بررسی تاثیرات گردشگری بر پایداری اقتصادی و رشد اقتصادی شهرها،‌ نمونه موردی: شهر مشهد | آرش ناظمی 
 
۲۶- طراحی فضای شهری خودمانی با تاکید بر خاطره انگیزی درگذر تاریخی گلچینان یزد | فرزاد مومنی *، ابوذر فرجودی کوهنجانی، مژگان حسنی، کورش سلیمی
 
۲۷- ارزیابی میزان ارتباط شفابخشی منظر باغ ایرانی با فضاهای باز شهری | رکسانا عبدالهی، بهناز امین زاده *، آزاده شاهچراغی، ایرج اعتصام
 
۲۸- نمایش تبادلات معماری و شهرسازی ایران و غرب در سفرنامه های ایرانیان به فرنگ در دوره قاجار | ایمان تازیکه لمسکی، وحید قبادیان *، حسین سلطان زاده، بهنام قلیج خانی
 
۲۹- خوشه بندی و رتبه بندی پیمانکاران با استفاده از مدل های خوشه بندی و ویکور (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر جدید هشتگرد) دکتر مهدی نصراللهی *، دکتر محمدمهدی مظفری
 
۳۰- بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان و بهبود سطح ارتقاء عملکرد آنها در شهرداری منطقه ۱۸ | دکتر محمدرضا ربیعی مندجین، سیده زهرا قدس آقچه‌کند 
 

مقاله ۲۱ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

 بررسی تاثیر پیگمالیون در رفتار شهروندی و سلامت سازمانی در اداره کل فنی و حرفه ای استان اردبیل داریوش محمدی 

هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر پیگمالیون در رفتار شهروندی و سلامت سازمانی در اداره کل فنی و حرفه­ای استان اردبیل بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است به لحاظ هدف کاربردی بوده و به صورت میدانی انجام شده است. در این تحقیق جامعه آماری کلیه کارکنان اداره کل فنی و حرفه­ای استان اردبیل درنظر گرفته شد که تعداد آن ها ۲۸۴ نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه برداری کوکران ۱۶۳ نفر بود. برای  جمع آوری داده ها از پرسش نامه پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)(۱۹۸۹) و پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI) هوی و همکاران (۱۹۹۶)  و پرسشنامه محقق ساخته تاثیر پیگمالیون که شامل ۲۰ گویه بود، استفاده شد.
 

مقاله ۲۲ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

 تحلیل جایگاه محله‌گرایی در کنترل رفتارهای نابهنجار شهروندی با تاکید بر مفهوم هویت سازی محلات شهر | دکتر مهدی عامری 

ادبیات جامعه‌شناسی و جغرافیای شهری معاصر یکی از ویژگی‌های عمده کلان‌شهرهای کنونی را کاهش نگران‌کننده پیوندهای اجتماعی و اخلاقی شهروندان و کنترل رفتارهای نابهنجار شهری می‌داند. در واقع در کنار معیارهای متعدد تعیین کننده جغرافیایی، اقتصادی، اداری، فنی و شبکه‌ای، کلان‌شهر کانون اجتماعی- فضایی است که به تناسب افزایش جمعیت، توسعه نظام کار فنی و نیز بالا رفتن حجم انتظارات ساکنین آن، پیوسته در معرض اشکال مختلف از کاهش و یا گسست در پیوندهای اجتماعی و اخلاقی قرار دارد. بر این اساس پرداختن به مفهوم محله محوری و تحلیل جایگاه ان در کنترل رفتارهای اجتماعی از مووضعات مهمی است که لازم است در حوزه نظری مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و روش استدلال منطقی و ابزار گرداوری داده مشتمل بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به این مقوله پرداخته می شود. در پایان نیز جایگاه محله محوری و برنامه ریزی محله محور در کنترل رفتارهای ناسالم و نابهنجار شهری مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب
خانه افشار | علی اکبر صارمی
 

مقاله ۲۳ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

پدیدارشناختِ یوهانی پالاسما در تفاوت جایگاه ادراکات حسی معماریِ بافتهای شهری و روستایی آیدین وس کاه *

فضاهای ساخته‌شده امروزی محصول سازوکارهایی هستند که کمتر واجد آرامش، احساس تعلق به مکان، گرمی و صمیمیت و احساس امنیت‌اند. اگر فضای ساخته‌شده را به‌مثابه پدیده‌ای چندوجهی و واجد معانی ضمنی، مبتنی بر ذهنیت‌ها و تجربه زیسته مردمان بدانیم که حقیقتی پنهان در لایه‌های مختلف انسانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارد، آنگاه پدیده‌شناسی آن رویکردی قلمداد خواهد شد که شاید بیش از هر روش علمی دیگری متضمن موفقیت در شناخت آن باشد. لذا داشتن تجربه‌ای چندحسی که همۀ راه‌های ارتباطی انسان با فضا را تحت تأثیر قرار دهد بر کیفیت و غنای فضای خلق‌شده می‌افزاید.

دریافت کامل مقاله


مقاله ۲۴ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

مبانی مسئولیت مدنی شهرداریها در رابطه با کارکنان و مستخدمان | دکتر علی زارع *، محمدرضا حسین پور

شهرداریها از جمله مهمترین نهادهای جامعه مدنی هستند که در قانون اساسی در چهارچوب حاکمیت قرار دارند و در عرصه­های اجتماعی، محلی و شهری جزء ساختارهای مهم مشارکتی و توسعه محسوب می­شوند. شهرداریها از جمله مهمترین ضرورت­های نظام اجتماعی محسوب می­شوند که الزاماً با ساختاری که تنها از طریق مداخله مردم امکان­پذیر است نمایان می گردد و به دلیل وجود این روابط گسترده و نزدیک با جامعه و اشخاص، بستر مناسبی برای ورود خسارات و عدم رعایت توازن قدرتی از یکسو و اخلال در عملکرد شهرداریها از سوی دیگر فراهم می گردد. که باید با تعیین مبنایی حقوقی و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال خااص این سازمان، حتی المقدور از ورود خسارات جلوگیری نمود یا تدابیری اندیشید تا در صورت ورود خسارت به بهترین نحو جبران شوند. لذا در این پژوهش با توسل به روش تحلیلی – توصیفی و نظریه پردازی سعی دارد که موضوع مبانی مسئولیت مدنی در موضوع خسارات وارده از سوی شهرداریها و همچنین موضوع مسئول جبران خسارات در روابط میان شهرداریها و کارکنان و مستخدمان را بیان کند.

دریافت کامل مقاله


مقاله ۲۵ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

بررسی تاثیرات گردشگری بر پایداری اقتصادی و رشد اقتصادی شهرها،‌ نمونه موردی: شهر مشهد | آرش ناظمی 

گردشگری به عنوان یک فعالیت بازرگانی، نقش و اهمیت به‌سزایی در رشد و توسعه‌ اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه دارد. عوامل متعددی نظیر امکانات، تسهیلات، وسایل ارتباط جمعی، حمل و نقل، جاذبه‌های تاریخی، زیارتی، اطلاعات فنی و مانند آنها بر فعالیت گردشگری تأثیرگذار است. این امر نشان می‌دهد که این بخش دارای‌ ارتباط تنگاتنگی با دیگر بخشهای اقتصادی کشور بوده و به شدت از روابط خارجی و مناسبات بین‌المللی متأثر است. از سویی گسترش گردشگری بر درآمد ملی، ارزی، اشتغال و دیگر شاخصهای کلان اقتصادی کشور نیز تأثیرگذار است. در این مقاله با نگرش به اهمیت اقتصادی گردشگری، به بررسی جایگاه این فعالیت در اقتصاد کشور پرداخته می‌شود.

ادامه مطلب
رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در اصفهان

دریافت کامل مقاله


مقاله ۲۶ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

طراحی فضای شهری خودمانی با تاکید بر خاطره انگیزی درگذر تاریخی گلچینان یزد | فرزاد مومنی *، ابوذر فرجودی کوهنجانی، مژگان حسنی، کورش سلیمی

فضای خودمانی فضایی است که فرد ساکن محله در آن احساس تعلق می­کند، فضا را از آن خود دانسته و خود را نیز جزئی از فضا می­داند. چنانچه انسان در فضا احساس راحتی و تعلق داشته باشد، حضور وی در فضا پررنگ­تر شده و زمینه خاطره­سازی برای وی فراهم می­شود. گذر گلچینان که در بافت تاریخی شهر یزد قرار دارد به­دلیل مداخلات صورت گرفته، بخشی از خودمانی بودنش را از دست داده است. اما به دلیل قدمت تاریخی هنوز قابلیت درس گرفتن از آموزه های نهفته در آن وجود دارد. لذا این پژوهش با مرور بر ادبیات فضای خودمانی و خاطره انگیز و تدوین مبانی طراحی چنین فضاهایی، در پی بازگرداندن فضای مانوس و خودمانی گذشته در بافت های تاریخی بوده است تا بتواند فضایی خاطره انگیز را برای استفاده کنندگان ایجاد کند. روش به کار برده شده توصیفی و تحلیلی بوده و پژوهش از نوع کاربردی می باشد. 

دریافت کامل مقاله


مقاله ۲۷ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

 ارزیابی میزان ارتباط شفابخشی منظر باغ ایرانی با فضاهای باز شهری | رکسانا عبدالهی، بهناز امین زاده *، آزاده شاهچراغی، ایرج اعتصام

منظر شفابخش به­عنوان محیطی مطلوب جهت کاهش تنش و افزایش آرامش در فضاهای متراکم و آشفته شهری امروزی می­تواند بر سطح سلامت افراد تأثیرگذار باشد. به­طوری­که این مناظر به لحاظ برخورداری از ویژگی­هایی، قابلیت کاهش تنش و فشار عصبی، ایجاد آرامش و بازگردانی وضع سلامت را خواهند داشت. به همین سبب هدف این تحقیق شناخت چگونگی ارتباط میان مؤلفه‌های شفابخشی منظر باغ ایرانی و مؤلفه‌های کیفیت (مطلوبیت) و شفابخشی فضاهای باز شهری به‌منظور کاستن از تنش­های محیطی ساکنین شهرها می­باشد. روش تحقیق به دو صورت اکتشافی و همبستگی بوده و از فن مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه به جهت جمع­آوری اطلاعات میدانی بهره گرفته شده است.

دریافت کامل مقاله


مقاله ۲۸

نمایش تبادلات معماری و شهرسازی ایران و غرب در سفرنامه های ایرانیان به فرنگ در دوره قاجار ایمان تازیکه لمسکی، وحید قبادیان *، حسین سلطان زاده، بهنام قلیج خانی

رویارویی با تمدن غرب و تاثیرش بر شهرسازی و معماری از مهم­ترین موضوعات برای طراحان در عرصه­های ملی و بین المللی است. نخستین برخوردهای تاثیرگذار در فضاها و سیمای شهری و خیابان­کشی­ها در ایران به دوره قاجار باز می گردد. همزمانی تحولات در شهر قاجاری با تحولات صنعتی و تغیرات کالبدی شهرهای اروپایی و بازدید ایرانیان از آنجا موجب تغییر در آرمان ها و ذهنیت ایرانیان گردید. از میان مسیرهایی که محقق را در جریان این تبادل قرار می دهد سفرنامه های ایرانیان به فرنگ جایگاه ویژه ای دارند. این پژوهش به تحلیل سفرنامه ها از زاویه تحولات معماری و شهرسازی می پردازد. حدود سی گزارش سفر در بازۀ زمانی ابتدای قاجار تا جنبش مشروطه در محدودۀ مطالعاتی قرار گرفته است. 
 

دریافت کامل مقاله


مقاله ۲۹

خوشه بندی و رتبه بندی پیمانکاران با استفاده از مدل های خوشه بندی و ویکور (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر جدید هشتگرد) دکتر مهدی نصراللهی *، دکتر محمدمهدی مظفری

مدیریت بر اجرای طرح های مسکن مهر که نیازمند سرعت عمل بسیار زیاد و در حجم گسترده است تنها با دریافت و پردازش صحیح و به موقع داده ها و اطلاعات قابل اعتماد محقق خواهد شد. برنامه ریزی های بلند مدت مدیران در تمامی سطوح پروژه های مسکن مهر که مسیر حرکت و نحوه ی عملکرد کلیه ی دست اندرکاران طرح مسکن مهر را تعیین می کند بر مبنای تحلیل داده های موجود انجام می شود. شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به عنوان یکی از بزرگترین متولیان طرح مسکن مهر در سطح کشور است و بنابراین اعمال مدیریت صحیح بر اجرای پروژه ها در این شهر بسیار حیاتی می باشد. با توجه به اینکه بیش از ۸۰ پروژه ی مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد در حال اجرا می باشد و با عنایت به اینکه عقد تفاهم نامه ها و شروع کار بیشتر مجریان پروژه ها در یک فرصت زمانی اندک صورت گرفته است بنابراین کسب اطلاعات صحیح در خصوص پیمانکاران و پروژه ها جهت اعمال سیاست های بلند مدت و اتخاذ رویه های یکپارچه بسیار حیاتی می باشد.

دریافت کامل مقاله


مقاله ۳۰

بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان و بهبود سطح ارتقاء عملکرد آنها در شهرداری منطقه ۱۸ | دکتر محمدرضا ربیعی مندجین، سیده زهرا قدس آقچه‌کند 

پژوهش حاضر با هدف «بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان و بهبود سطح ارتقاء عملکرد آنها در شهرداری منطقه ۱۸ تهران» با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه ۱۸ تهران در سال ۱۳۹۵ بودند که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود ۸۳۰ نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۶۳ نفر تعیین گردید. روش نمونه­گیری به صورت تصادفی ساده استفاده شده است. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از دو پرسشنامه توانمندسازی و عملکرد کارکنان استفاده گردید. روایی محتوایی پرسش­نامه­ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفته است.
 

دریافت کامل مقاله


 

ادامه مطلب
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری شماره 3
برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن