تأليفاتمجلاتمجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازیمقالات

مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۴

مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی 14 زمستان 1397 جلد اول

فهرست مقالات در  مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۴

 
۱- بررسی هندسه نقوش گره در کاشی کاری مساجد دوره صفویه (مورد مطالعه شهر قزوین) ‏ | حسین عالی ، سیده حمیده میرحسینی
 
۲- تکنولوژی بتن سدهاشامل بتن سرباره‌ای | بهنام بدیعی، مهران ایران پور
 
۳ – بررسی آثار سوء زیست محیطی ناشی از تخلیه ی نخاله های ساختمانی (مطالعه موردی: شهرستان ارسنجان) | محمد رضا نیک منش
 
۴- مسکن و بررسی کارکردی مفاهیم آن بر آسایش انسانها | سمیرا طالب الحق، نیلوفر اصغری، مسعود طالب الحق، محسن شایسته بقال رضازاده
 
۵- بررسی تزیینات معماری عصرصفوی با محوریت کتیبه‌نگاری، با تکیه بر نمونه‌های موردی(مسجد شاه عباس اصفهان، مسجد شیخ لطف‌الله و مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی) | حسین عالی ،ساناز افتخار زاده ،شیده هاشمی پردزی
 
۶- تاملی بر نبوغ بشر در پایداری و هوشمند سازی شهرها  | علی کارگر، سعید خلیلی، کیامهر خلیلی 
 

مقاله ۱ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۴

بررسی هندسه نقوش گره در کاشی کاری مساجد دوره صفویه (مورد مطالعه شهر قزوین) ‏ | حسین عالی ، سیده حمیده میرحسینی

کاشی کاری در ایران از مفاهیم معنوی و عرفانی در هنر به شمار می رود و در تزئینات مکانهای مذهبی چون مسجد، نقش اساسی ایفا می کند. هویت معماری دوره صفویه، در زمان شاه عباس اول شکل گرفت و رویداد بازگشت به سبک معماری قدیم ایران حادث شد. اغلب بناهای دوره صفویه مانند مساجد، مدارس وکاروانسراها به شکل چهار ایوانی بنا شد و عناصر مذهبی چون گنبد، ایوان، طاق نما، سردر ورودی و حتی منارها با کاشی به خصوص معرق و هفت رنگ مزین گردید. معماری گذشته ایران از دیرباز بر پایه هندسه شکل گرفته که از ویژگی های بارز آن می توان به تزئین و نقش بندی سطوح اشاره نمود. با دقت و کنکاش در فرم و هندسه گره های کاشی کاری می توان به ساختار فرمی و روش اجرای آن پی برد و به این نتیجه رسید که ساختار گره ها از عناصر فرمی شکل یافته اند که هر بخشی از آن، دارای هندسه مختص به خود می باشد.
 

مقاله ۲ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۴

تکنولوژی بتن سدهاشامل بتن سرباره‌ای | بهنام بدیعی، مهران ایران پور

سازههای هيدروليکی از جمله سدها، سازههای دارای عمر بهرهبرداری بسيار طوالنی هستندکه به دليل هزینههای باالی تعميرات از جایگاه ویژهای برخوردار هستند. یکی از عوامل مهم در کاهش دوام سازههای هيدروليکی، سایش است. از طرف دیگر باتوجه به مصرف باالی بتن و نياز روز افزون به سيمان، توجه به خطرات زیست محيطی این ماده ضروری است. بنابراین با توجه به مسائل زیست محيطی، الزم به بازنگری در توليد بتن وتحقيق وپژوهش در رابطه با به کار گيری فناوریهای نوین جهت ساخت بتن نمایان شده است. جایگزینی بخشی از سيمان مصرفی در بتن با مواد پوزالنی مانند: متاکائولين، خاکستر بادی، سرباره کورهی بلند دانهای، … از جمله راههای کاهش سيمان واثرات منفی مرتبط با توليد آن است.
 
 

مقاله ۳ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۴

بررسی آثار سوء زیست محیطی ناشی از تخلیه ی نخاله های ساختمانی (مطالعه موردی: شهرستان ارسنجان) | محمد رضا نیک منش

تخلیه نخاله های ساختمانی در معابر و گذرگاه های شهری عالوه بر ایجاد مناظری زشت، باعث آلودگی محیط زیست و شیوع بیماری نیز می گردد. استفاده مجدد از نخاله های ساختمانی، صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل و دفع ضایعات ساختمانی، حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی خاک، کاهش نیاز به زمین جهت دفع، ایجاد اشتغال و توسعه صنایع بازیافت از جمله مزایای بازیافت نخاله های ساختمانی می باشد. در این تحقیق به بررسی مشکالت ایجاد شده و به ویژه آثار سوء زیست محیطی ناشی از تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه شهرها و به صورت مشخص شهرستان ارسنجان پرداخته شده است.
 

مقاله ۴ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۴

مسکن و بررسی کارکردی مفاهیم آن بر آسایش انسانها | سمیرا طالب الحق، نیلوفر اصغری، مسعود طالب الحق، محسن شایسته بقال رضازاده

در سال های اخير , به اهميت و نقش مسکن در توسعه اقتصادی و اجتماعی توجه بيشتری شده و جای مناسب آن در برنامه های ملی روشن تر گشته است .از این رو الزم است که تعریف مسکن در قالب هدف های کلی اجتماعی مورد بررسی قرار گيرد . در هدف های کلی اجتماعی،غالباً مسکن به صورت، تأمين یا فراهم آوردن زمينه تأمين آن برای مردم تعریف می شود .چنين تعریف کلی و عمومی از مسکن، نيازهای سکونتی خانوارها را در یک برنامه و یا دوره معينی از توسعه در برنامه می گيرد
 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۵مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۴

بررسی تزیینات معماری عصرصفوی با محوریت کتیبه‌نگاری، با تکیه بر نمونه‌های موردی(مسجد شاه عباس اصفهان، مسجد شیخ لطف‌الله و مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی) | حسین عالی ،ساناز افتخار زاده ،شیده هاشمی پردزی

عصرصفوی، عصرکمال و شکوفایی نبوغ معماری و شهرسازی در ایران است. زیباترین و با شکوهترین آثارمعماری ایران در همین دوره توسط معماران خالق و هنرمندانی چون محمدرضا و علیاکبر اصفهانی آفریده شد. معماری دورهصفوی تکمیل و تعدیل مفهوم فضایی دوره تیموری است. اگرچه بیان دراماتیک و سیمای افسانهای معماری دوره تیموری قویتر از معماری صفوی است. نما در معماری صفوی همچون صحنهآرایی تئاتر است. نما در اغلب موارد همچون ماسکی است که برچهره ساختمان کشیده شده و عناصر اصلی ساختمان را پنهان میکند. نمای دورهصفوی دقیق، پرکار و مرتبط با ساختارهندسی است که در تناسب با اندازههای افقی بنا طراحی شده است. از ویژگیهای مهم در شیوه معماری این دوره، عالوه بر استحکام و زیباییفرم، درخشش بیان است.


مقاله ۶مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۴

تاملی بر نبوغ بشر در پایداری و هوشمند سازی شهرها  | علی کارگر، سعید خلیلی، کیامهر خلیلی 

شهرها به طور ذاتی با چالش های پیچیده و گسترده ای مواجه هستند که تنها از طریق یک رویکرد سیستماتیک قابل حل است. به عبارت دیگر تجمع انبوه عظیمی از ساکنان منجر به آشفتگی و بی نظمی شده و شرایطی را به وجود آورده که نه تنها تعادل شهرها را به سقوط کشانده، بلکه دستیابی به پایداری را با روشهای کنونی اداره و توسعه شهری را ناممکن ساخته است. در نتیجه برنامه ریزان شهری در سراسر جهان می کوشند تا با نگاهی یکپارچه به تمامی ابعاد شهرنشینی، مدل هایی را برای توسعه شهرهای قرن ۲۱ به منظور پاسخگویی به خواسته ها و انتظارات جدید دنیای امروزی توسعه دهند. یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری، توسعه شهرهای پایدار و هوشمند است که در طول سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است

منبع
مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن