تأليفاتمجلاتمجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازیمقالات

مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۲

مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی 12 تابستان 1397

فهرست مقالات در  مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۲

 
۱- بررسی ﺑﺮ روﻧﺪ موقعیت و نقش ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻣﺴﮑﻦ در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان ‏ | سید رضا علوی طباطبایی
 
۲- راهکارهاي طراحي ابنيه و محوطه بر افزايش کارآيي فضاهاي مخصوص نابينايان | شادي خدابنده، نیما موهبتی، محمدرضا منصوري
 
۳ – مطالعه موردی استفاده از روش ساخت از بالا به پایین در گودبرداری‌های عمیق شهری | مهتاب علی‌طالش، حسین امین
 
۴- گذری تطبیقی بر نماسازی ساختمان های مسکونی در ایران با رویکرد زیبایی شناسی و حفظ هویت معماری ایرانی ـ اسلامی(مطالعه موردی منطقه یک تهران) | سعیده جوشقانی، محمد شریف زاده
 
۵- بررسی عوامل محیطی بر کیفیت فضای داخلی خانه سالمندان نمونه موردی(خانه های سالمندان شهر مشهد) | هانیه خوشدل ،نورا معروف
 
۶- تأملی بر نبوغ معماری بشر در پایدارسازی کارکردی و کالبدی بازار تبریز | علی کارگر، علی عزتپورکلانکش
 
 

مقاله ۱ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۲

بررسی ﺑﺮ روﻧﺪ موقعیت و نقش ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻣﺴﮑﻦ در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان ‏ | سید رضا علوی طباطبایی

بﺨش مسﮑﻦ در ﭼﻨد دهه ﮔﺬشته به دﻟﯿﻞ رشد سرﯾﻊ شهرﻧﺸﯿﻨی و مﺸﮑﻼت ﻧاشی از آن در ﮐﺸﻮر مﻨجر به عدم تﺄمﯿﻦ مسﮑﻦ شهرﻧﺸﯿﻨان تﻮسﻂ دوﻟﺖ شده اسﺖ. با اﯾﻦ وجﻮد بﺨش” تعاوﻧی” به عﻨﻮان راهی برای تﺤدﯾد مﺸﮑﻞ مسﮑﻦ در ﮐﺸﻮر مﻮرد تﻮجه ﻗرار ﮔرﻓته اسﺖ. در همﯿﻦ راستا هدف از پژوهش ﺣاﺿر تﺤلﯿﻞ تعاوﻧیهای مسﮑﻦ و مﻮﻗعﯿﺖ آنها در ﻧﻈام برﻧامهرﯾﺰی مسﮑﻦ ﮐﺸﻮر میباشد.
 

مقاله ۲ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۲

راهکارهاي طراحي ابنيه و محوطه بر افزايش کارآيي فضاهاي مخصوص نابينايان | شادي خدابنده، نیما موهبتی، محمدرضا منصوري

معماری، با مجموعه احساسات و ایده هایی برای بهتر زیستن فرایندی است فیزیکی که در قالب ساخت و خلق بناهایی برای عملکردهای مختلف و رفع نیازهایی همچون زیست، امنیت، آسایش و نیازهای بی شمار دیگر بشری ، نمود می یابد .شباهت های ناگزیر در ساخت و سازهای جوامع گوناگون طی هزاره ها و بر حسب نیازهای مشترک ، الگوهای نسبتا مشابهی به وجود آورده است و درک و فهم انسان از این فرایند ، وابستگی تام به ابزار درک وی از فضا دارد
 
 

مقاله ۳ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۲

مطالعه موردی استفاده از روش ساخت از بالا به پایین در گودبرداری‌های عمیق شهری | مهتاب علی‌طالش، حسین امین

با توجه به توسعه روزافزون شهرها، کمبود و افزایش قیمت زمین و همچنین تراکم بالای جمعیت در شهرهای بزرگ، امروزه تقاضا برای احداث سازه در طبقات زیرزمین و تمایل به انجام گودبرداریهای عمیق در محیطهای شهری افزایش چشمگیری داشته است. برای انجام عملیات گودبرداری روشهای مختلفی وجود دارد اما از میان آنها روش ساخت از بالا به پایین یک روش ابتکاری برای اجرای سازه است که میتوان همزمان با انجام عملیات گودبرداری، فرآیند ساخت زیرسازه را نیز کامل نمود.
 

مقاله ۴ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۲

گذری تطبیقی بر نماسازی ساختمان های مسکونی در ایران با رویکرد زیبایی شناسی و حفظ هویت معماری ایرانی ـ اسلامی(مطالعه موردی منطقه یک تهران) | سعیده جوشقانی، محمد شریف زاده

نمای شهری نقش و جایگاه ویژه ای در منظر شهری و هویت معماری آن دارد. امروزه نمای شهرها تا حدودی بیهویت شده و به جای معيارهایی نظير فرهنگ، اقليم، و شاخصههای معماری ایرانی، بيشتر تحت تاثير الگوهای غربی، وارداتی و التقاطی قرار دارد که هيچ تناسب و سنخيتی با معماری سنتی و اصيل این سرزمين ندارد. این مسئله از این رو حائز اهميت است که شهرهای ما روز به روز هویت کالبدی و فضایی خود را از دست داده، و معماران و طراحان به سمت سبکهای غربی نظير نماهای رومی بيشتر متمایل میشوند.
 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۵ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۲

بررسی عوامل محیطی بر کیفیت فضای داخلی خانه سالمندان نمونه موردی(خانه های سالمندان شهر مشهد) | هانیه خوشدل ،نورا معروف

عوامل محیطی از مهمترین چالش ها در حفظ سالمت جسمانی و روانی افراد است، فقر حرکت و فشارهای عصبی از مشکالت اصلی افراد علی الخصوص سالمندان در جامع امروزی است، سالمندی به دوره ای از زندگی اطالق می شود که با کاهش تدریجی سیستم های عملکردی بدن همراه است، معموال این رده سنی از ۷۰-۶۵سالگی شروع میشود، که میبایست به امکانات مرتبط با آنها و نیازهایشان از محیط زندگی به خوبی پاسخ داده شود.


مقاله ۶

تأملی بر نبوغ معماری بشر در پایدارسازی کارکردی و کالبدی بازار تبریز | علی کارگر، علی عزتپورکلانکش

یکی از ساختارهای هویت بخش به سیمای کالبدی شهر تبریز، مجموعۀ تاریخی بازار آن است. این مجموعه علیرغم اینکه در زمرر آثرار فراخر معمراری ایران و جهان قرار دارد، تاکنون از بررسیهای کافی در زمینۀ پایداری ساختار معماری و کارکردی آن متاثر از سرمایههای اجتماعی و سرازمندی مهررازی بینصیب بوده است.
 

 دریافت کامل مقاله


 

منبع
مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن