تأليفاتمجلاتمقالاتنشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران

نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ۱۱

نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 11 زمستان 1397

فهرست مقالات در  نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ۱۱

 
۱- بررسی اثر طول آبشکن بر عمق آبشستگی اطراف آن در موقعيت های ۳۰ و ۱۷۰ درجه قوس ۱۸۰ درجه رودخانه ها ‏ | محمد امامی، روزبه آقامجيدي، امین مرادی
 
۲- تحلیل اثر زمین لرزه های حوزه نزدیک بر رفتار لرزه ای تاج تونل مترو (مطالعۀ موردی: خط ۲ قطار شهری تبریز) | کسری زهفروش، علیرضا ناصری
 
۳ – تاملی در مبانی و جلوه های زیبایی باغ ایرانی نمونه موردی باغ ائل گلی تبریز | علی کارگر، سعید خلیلی
 
۴- واکاوی موفقیت مراکز تجاری از منظر مولفه های موثر بر ایجاد حس تعلق خاطر و جاذبه های تفریحی (مطالعه موردی: مجتمع خلیج فارس شهر شیراز) | مسعود مصباحی
 
۵- احیای شوادون ها با پدیده زمین گرمایی- سرمایی | مریم السادات سید اقامیری، معصومه حاجی زاده، ندا مسروری جنت
 
۶- میانجی های معماری – با موضع گیری معماری آرکی تایپ و محیط های مقدسه ( اسکیما و وصل اتصال به محیط چندبعدی فضا ) | بهرام احتشام کردکندی
 
۷- جایگاه و نقش شهرداری دربهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه: شهرستان خوی- محله دو ناحیه۱، محله خاماچیلار) | توحید علی نژاد
 

مقاله ۱ نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ۱۱

بررسی اثر طول آبشکن بر عمق آبشستگی اطراف آن در موقعيت های ۳۰ و ۱۷۰ درجه قوس ۱۸۰ درجه رودخانه ها ‏ | محمد امامی، روزبه آقامجيدي، امین مرادی

یکی از پارامترهای موثر بر آبشستگی در دماغه آبشکن ها، اثر طول آبشکن است.بمنظور بررسی اثر طول آبشکن در قوس بر فرآیند آبشستگی، آزمایش هائی در یک فلوم آزمایشگاهی با قوس ۱۸۰ درجه با از جنس پلاکسی گلاس انجام پذیرفت. در این تحقیق با قرار دادن یک آبشکن در فلوم آزمایشگاهی در موقعیتهاي۳۰و۱۷۰ درجه با طول های ۸ ،۱۰و۱۲ سانتی متر با دبی ۲۸ لیتر بر ثانیه و عمق ثابت۱۳ سانتی متر پدیده آبشستگی حول آبشکن در حالت آب زلال مورد بررسی قرار گرفت.
 

مقاله ۲ نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ۱۱

تحلیل اثر زمین لرزه های حوزه نزدیک بر رفتار لرزه ای تاج تونل مترو (مطالعۀ موردی: خط ۲ قطار شهری تبریز) | کسری زهفروش، علیرضا ناصری

تونل ها به عنوان بخشی از شریان¬های حیاتی، نقشی بسیار مهم و استراتژیک در ایجاد ارتباط بین مناطق و تامین زنجیرۀ تردد در شبکۀ حمل ونقل ایفا می کنند. بررسی و تحلیل عملکرد این سازه ها در مواجهه با زمین لرزه ها دارای اهمیت است. در مطالعۀ حاضر رفتار لرزه ای تاج تونل تحت رکورد زلزله در حوزه نزدیک و با در نظر گرفتن سربار و بدون سربار مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل این پژوهش رفتار لرزه ای تونل خط ۲ قطار شهری تبریز انتخاب و با استفاده از نرم افزار Abaqus و گزارش های مطالعات ژئوتکنیکی موجود خط ۲ قطار شهری تبریز مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از این مطلب است که در صورت اعمال سربار میزان تغییر شکل و کرنش در تاج تونل افزایش می یابد که این افزایش متناسب با رکورد زلزله اعمالی می باشد.
 
 

مقاله ۳ نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ۱۱

تاملی در مبانی و جلوه های زیبایی باغ ایرانی نمونه موردی باغ ائل گلی تبریز | علی کارگر، سعید خلیلی

این تحقیق که تنها باغ باقی مانده باغ های تاریخی ایران در شهر تبریز (یعنی ائل گلی) انجام می شود، تلاش می کند قدم برای حفظ آن به عنوان یک گنج تاریخی باشد. با توجه به زیبایی منحصر به فرد آن، باغ ائل گلی به عنوان مکان مهمی برای بازدید از گردشگران خارجی و محلی در شهر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، در سال های اخیر این باغ تاریخی تبدیل به یک خیابان و پارک عمومی شده است. ترمیم های جدید باغ برای تبدیل شدن به یک پارک، توابع جدیدی را تعریف کرده اند که نیاز به امکانات جدیدی برای این کاخ دارد.
 

مقاله ۴ نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ۱۱

واکاوی موفقیت مراکز تجاری از منظر مولفه های موثر بر ایجاد حس تعلق خاطر و جاذبه های تفریحی (مطالعه موردی: مجتمع خلیج فارس شهر شیراز) | مسعود مصباحی

مراکز یا مجتمع های تجاری یکی از پدیده های جدید مورد توجه دهه های اخیر، در توسعه شهرهای بزرگ از جمله در کشور ما است. باتوجه به تاثیرات آن در سطح شهر و برنامه ریزی شهری، بررسی ماهیت و انواع مختلف کاربری های موجود در آن کاملا ضروری است. بدین منظور مجتمع تجاری خلیج فارش شیراز به عنوان نمونه موردی این پژوهش انتخاب گردیده است. این مجتمع تجاری دارای ویژگی هایی مانند وجود کالای ضروری، تخصصی و فضای تفریحی است و ویژگی های مراکز تجاری بزرگ را همزمان دارد.
 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۵ نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ۱۱

احیای شوادون ها با پدیده زمین گرمایی- سرمایی | مریم السادات سید اقامیری، معصومه حاجی زاده، ندا مسروری جنت

معماران ایرانی در مناطق مختلف اقلیم گرم و خشک و نیمه مرطوب ایران با هدف سازگاری با طبیعت و اقلیم هر منطقه ابتکارات بسیاری از خود به جا گذاشته¬اند که این معماری های خود ایستا، با ورود به عمق زمین شکل گرفته اند. و نمونه ی شاخص آن در استان خوزستان، شوادون می باشد. با توجه به ویژگی خاک دزفول، شوادون نه صرفاً یک فضای حفر شده در دل زمین که فاقد مصالح بنایی در بناهای سنتی دزفول به عمق ۵ تا ۱۲ متر می باشد، بلکه این فضا انديشه معمار قدیم بر مبنای تعامل با طبیعت و هم زیستی با محیط و اقلیم است.


مقاله ۶

میانجی های معماری – با موضع گیری معماری آرکی تایپ و محیط های مقدسه ( اسکیما و وصل اتصال به محیط چندبعدی فضا ) | بهرام احتشام کردکندی

دراین نقش عملکردی ،اندیشه هنرارجح است-سناریوی معماردارای شخصیتی متمایزو منحصربه فرد ولذت بخش معنویست– هنر وهنرمند والاست.ایست، مکان – حرکت، فضا – محرک ،مکان است وسپس ،فضا است – محرک،فضااست و سپس، مکان است -محرک،مکان وفضاست که تولید ابداع میکند-همواره اسکیما در تکاپوحضورفضاوظهورمکان است،که بعدهای پنهان شده هنرراجلوه گرونمایان میکند،این معنای هنر میدهد
 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۷

جایگاه و نقش شهرداری دربهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه: شهرستان خوی- محله دو ناحیه۱، محله خاماچیلار) | توحید علی نژاد

بافت های فرسوده شهرها که اغلب موارد هسته اولیه و بخش اصلی شهرها را تشکیل می دهند، از یک طرف جزء میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ و بهسازی کالیدی و توانمند سازی عملکردی آن ها واجب بوده و از یک طرف دیگر اغلب این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. همگام با تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فناوری های جدید، بافت های فرسوده شهری با تغییر شکل و شالوده مواجه گردیده اند. تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین با شیوه استلالی، به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز ارجاع شده است.
 
 

 دریافت کامل مقاله

منبع
نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن