تأليفاتمجلاتمقالاتنشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران

نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ۹

نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 9 تابستان 1397 جلد اول

فهرست مقالات در  نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ۹ جلد اول

 
۱- ارزیابی پاسخ لرزه ای پل در حالت مدل‌سازی کوله به صورت پایه ی دیواری ‏ | بهزاد حاصلی، غلامرضا نوری
 
۲- بررسی و تجزیه وتحلیل آماری مطالعات سوانح ریلی: مرور سیستماتیک | امیراسماعیل فروهید، آرش عبدی زاده نارگ موسی
 
۳ – بررسی عملکرد خمشی تیرهای فولادی تقویت شده با پلیمر الیاف کربن تحت تحلیل غیرخطی | سیدفتح اله ساجدی، سیدحمید هاشمی، غلام عباس بهرامی نیا، سیدمحسن کالوندی
 
۴- مکان یابی هاب سلسله مراتبی در شبکه های حمل و نقل چندوجهی با درنظر گرفتن محدودیت ظرفیت و زمان تحویل | امیراسماعیل فروهید، روح الله مقصود طالقانی
 
۵- بررسی عملکرد لرزه ای سازه بتن آرمه با سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی دارای نامنظمی مقاومت جانبی در ارتفاع | محمد بازگیر، محبوبه میرزایی علی آبادی
 
۶- مطالعه و بررسی سیستم اتوبوس‌های تندرو با استفاده از شبیه‌سازی ترافیکی و اقتصادسنجی | محمدحسین عباسی، سید مصطفی جعفرزاده فدکی
 
۷- پیش بینی سیلابهای ناگهانی در مناطق شهری | بابک زینال پور، صابر معظمی ، محمود ذاکری 
 
۸- بررسی میزان تاثیر مدیریت ریسک درکارایی مدیریت پروژه های صنعت ساخت با استفاده از مهندسی ارزش | محمد حسن بیات، سهیل قره 
 
۹- مدل سازی آزمایشگاهی به منظور تعیین راندمان هیدرولیکی تالاب های مصنوعی | رضا تاتار
 

مقاله ۱ نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ۹

ارزیابی پاسخ لرزه ای پل در حالت مدل‌سازی کوله به صورت پایه ی دیواری ‏ | بهزاد حاصلی، غلامرضا نوری

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدلسازی کوله به صورت پایه ی دیواری بر پاسخ های لرزه ای پل می باشد. با توجه به استقرار بسیاری از شهرهای کشور بر روی کمربند های لرزه ای، احتمال وقوع آسیب ناشی از زلزله در مورد انواع سازه ها، از جمله پل ، پدیده ای اجتناب ناپذیر است. بنابراین مدلسازی دقیق پل در مطالعات پژوهشی منجر به افزایش سطح آگاهی در خصوص شناخت صحیح از رفتار لرزه ای پل می گردد. تا کنون مطالعات گسترده ای در خصوص انواع روش های مدلسازی کوله پل به صورت غلتکی ،ساده شده و کامل انجام شده است، اما در خصوص مدلسازی کوله به صورت پایه ی دیواری مطالعه ی قابل توجهی انجام نشده است. در این پژوهش، کوله پل به صورت پایه ی دیواری در نرم افزارsap2000 مدلسازی شده است و پاسخ های لرزه ای با روش تحلیل مودال، پوش آور و تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی ، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.
 
 

مقاله ۲ نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ۹

بررسی و تجزیه وتحلیل آماری مطالعات سوانح ریلی: مرور سیستماتیک | امیراسماعیل فروهید، آرش عبدی زاده نارگ موسی

سانحه ی ریلی از مسایل مهمی است که آگاهی و شناخت علل ایجاد آن، نقش موثری در افزایش ضریب ایمنی و کاهش خسارات جانی و مالی در حمل و نقل ریلی خواهد داشت. می توان گفت که حمل ایمن بار و مسافر برای مدیران حمل ونقل ریلی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به کارگیری روش های ایمن حمل و نقل، نیازمند شناخت کامل از عوامل به وجود آورنده شرایط غیر ایمن است که این امر با یادگیری از تجربیات گذشته محقق میگردد.

 

 

مقاله ۳ نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ۹

بررسی عملکرد خمشی تیرهای فولادی تقویت شده با پلیمر الیاف کربن تحت تحلیل غیرخطی | سیدفتح اله ساجدی، سیدحمید هاشمی، غلام عباس بهرامی نیا، سیدمحسن کالوندی

سازه های بزرگ و ساختمان ها در اثر گذر زمان و عوامل محیطی، با مشکلاتی نظیر زنگ زدگی و پوسیدگی مواجه هستند. از آنجایی که این عوامل تاثیر به سزایی درکاهش مقاومت، کاهش ظرفیت باربری و ایجاد نقص در اعضای سازه دارند، نیاز به تمهیدات و اقدامات لازم برای بهبود عملکرد آن ها می باشد.در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پلیمر تقویت شده الیاف کربن بر مقاوم سازی تیر فولادی دارای نقص، ۱۷ تیر برای مدل سازی با نرم افزار آباکوس مورد مطالعه قرار گرفتند
 
 

مقاله ۴ نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ۹

مکان یابی هاب سلسله مراتبی در شبکه های حمل و نقل چندوجهی با درنظر گرفتن محدودیت ظرفیت و زمان تحویل | امیراسماعیل فروهید، روح الله مقصود طالقانی

هدف از مدلسازی مسائل مکانیابی هاب، به دست آوردن تعداد هاب های بهینه، یافتن مکان هاب و تخصیص گره های غیر هاب به آن با هدف برقرای جریان در شبکه های توزیع به بهترین شکل می باشد. مساله مکان یابی هاب یکی از حوزه های تحقیقاتی جدید در سال های اخیر به شمار می رود و با توجه به محدودیت ها و عدم قطعیت ها که در مساله طراحی هاب و گره در پارامترهایی که بیانگر تقاضای گره ها می باشد، نمود می یابد، مسئله از اهیمت بالایی برخوردار می باشد
 
 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۵ نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ۹

بررسی عملکرد لرزه ای سازه بتن آرمه با سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی دارای نامنظمی مقاومت جانبی در ارتفاع | محمد بازگیر، محبوبه میرزایی علی آبادی

در این مقاله سعی شده است تاثیر وجود نامنظمی مقاومت جانبی در ارتفاع یا همان وجود طبقه ضعیف در عملکرد لرزه ای ساختمان های بتنی با سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی مورد بررسی قرار گیرد. برای این بررسی دو ساختمان بتنی با سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی ۱۲ طبقه که یکی از آن ها منظم و دیگری در طبقه ششم به دلیل محدودیت معماری دارای نامنظمی مقاومتی شده است مدلسازی شده و برای تحلیل آن ها از دو روش استاتیکی غیرخطی و تاریخچه زمانی با بهره گیری از رکوردهای سه زلزله مختلف استفاده گردیده است. در پایان مشاهده گردیده نامنظمی مقاومت باعث افزایش تغییر مکان نسبی طبقات، برش پایه، تغییر مکان هدف و نسبت کاربردی در سطح عملکرد ایمنی جانی گردیده است. واژگان کليدي: عملکرد لرزه ای ، نامنظمی در ارتفاع، طبقه ضعیف ، سازه بتنی، تحلیل دینامیکی و استاتیکی.

 


مقاله ۶

مطالعه و بررسی سیستم اتوبوس‌های تندرو با استفاده از شبیه‌سازی ترافیکی و اقتصادسنجی | محمدحسین عباسی، سید مصطفی جعفرزاده فدکی

امروزه سیستم‌های حمل و نقلی کارا هستند که دسترسی راحت، زمان سفر مطلوب، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر، از نظر آلایندگی، راحتی و ایمنی مسافران در سطح قابل قبولی قرار داشته باشند. در این پژوهش، خط یک اتوبوس‌های تندرو تهران (آزادی به تهرانپارس) مورد بررسی قرار گرفته است. در این خط وضعیت سرعت، جریان اتوبوس‌ها، هوشمندسازی چراغ‌های راهنمایی تقاطع‌ها و اصلاح برخی از ایستگاه‌ها تحت ۱۰ سناریوی مختلف در نرم افزار Aimsun شبیه‌سازی شده و در نهایت از نقطه نظر اقتصادی و محیط‌زیستی مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۷

پیش بینی سیلابهای ناگهانی در مناطق شهری | بابک زینال پور، صابر معظمی ، محمود ذاکری 

این قبیل سیلاب ها می توانند در عرض چند ثانیه و یا چند ساعت رخ دهند و هشدار آنها دشوار است. عوامل مختلفی از قبیل شدت بارش، مدت بارش، شرایط سطحی زمین، عوارض و شیب منطقه در وقوع این نوع سیلاب موثر است. مناطق شهری بیشتر در معرض این نوع سیلاب هستند زیرا سطح زمین با انواع روکش های آسفالت، کاشی و غیره پوشانده شده و راه های نفوذ جریان بسته شده و رواناب به سرعت در سطح شهر توزیع می شود
 
 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۸

بررسی میزان تاثیر مدیریت ریسک درکارایی مدیریت پروژه های صنعت ساخت با استفاده از مهندسی ارزش | محمد حسن بیات، سهیل قره 

مدیریت پروژه مجموعه ای از فرآیندهاست که هدف آن ها رساندن موفقیت آمیز پروژه در طول چرخه حیات آن است. هدف اصلی مدیریت ریسک پروژه، کاهش احتمال خطرها و افزایش ضریب اطمینان در پروژه های عمرانی می باشد. این اهداف همواره همراه با هزینه بوده است. بنابراین مدیریت ریسک پروژه با ایجاد هزینه سبب می شود تا ارزش پروژه ها کاهش یابد. با توجه به پیشرفت روز افزون ابزارهای مدیریتی، مهندسی ارزش می تواند جهت کاهش و برون رفت از این مشکل کمک شایانی به مدیریت پروژه های عمرانی در بهبود عملکرد داشته باشد. در این پژوهش با هدف بررسی اثر مدیریت ریسک در مدیریت پروژه های عمرانی با نقش تعدیلگر مهندسی ارزش انجام شده است.
 
 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۹

مدل سازی آزمایشگاهی به منظور تعیین راندمان هیدرولیکی تالاب های مصنوعی | رضا تاتار

در بین بوم سازگان های طبیعی ارزش تالاب ها دیرتر از بقیه ی بوم سازگان دیگر درک شده و کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. تالاب های مصنوعی طرح های جدیدی بر گرفته از سیستم های طبیعی هستند. این تالاب ها، زمین هایی هستند که به وسیله آب های سطحی یا زیرزمینی اشباع می شوند. سیستم های تالاب مصنوعی، در کاهش دبی پیک برای جلوگیری از سیل، تصفیه فاضلاب و رواناب موثر بوده و به بهبود حفظ حیات وحش کمک می کنند. یکی از مهم ترین خصوصیاتی که می تواند در طرح های اجرایی و مدیریت تالاب ها، نقش بسزایی ایفاء کند، راندمان هیدرولیکی تالاب می باشد. از آنجایی که اغلب تحقیقات انجام شده در این زمیته متکی بر شبیه سازی های عددی و رایانه ای بوده اند، بنابراین لزوم اهمیت بکارگیری مدل های آژمایشگاهی برای درک بهتر رفتار جریان درون تالاب دو چندان می شود.
 
 

 دریافت کامل مقاله

منبع
نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن