فصلنامه علمی-پژوهشی نقش جهان شماره ۸

فصلنامه علمی-پژوهشی نقش جهان شماره ۸  ۱۳۹۳

فهرست مقالات در فصلنامه علمی-پژوهشی نقش جهان شماره ۸

۱- بررسی جایگاه گنبد در الگوهای کالبدی مساجد معاصر | محمدرضا بمانیان، سحر محمدی
 
۲- تبیین اصل تقدم مکان بر رفتار بر اساس تحلیل وجودی معماری اسلامی-ایرانی | سعید صالحی، محمد نقی زاده، فرح حبیب
 
۳- آزمون کاربرد گراف توجیهی در معماری ایرانی-اسلامی )نمون ههای موردی: خانۀ رسولیان یزد، خان های در ماسوله | سعیدرضا سیادتان، محمدرضا پورجعفر
 
۴ – تأثیر متقابل موسیقی مذهبی و معماری عصر قاجار در تحول فضاهای جمعی اسلامی)نمونه موردی: تکیه دولت تهران | فرزین حق پرست، شبنم مظلوم برهان، حمزه پیربابایی
 
۵ – سکنای اصیل: از خوانش هایدگر تا اصفهان صفوی مطالع های پیرامون باغ-شهر اصفهان در دوره صفوی | محمدصادق صادق یپور، اصغر فهیمی فر، زینب بیات
 
۶- بررسی چگونگی کاربست الگوی باغ ایرانی ب همثابه فضای عمومی شهری راهکاری جهت احیای باغ ایرانی با کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسل همراتبی AHP | اکرم حسینی، اکرم محمدزاده
 
۷- بازشناسی ویژگیهای معماری اسلامی در روستای کریک سی سخت | کورش مؤمنی، کورش عطاریان، عیسی موسوی
 
 
 

 
 

 

چکیده مقاله ۱ فصلنامه علمی-پژوهشی نقش جهان شماره ۸

در صدر اسلام، نقش کالبدی مساجد اهمیت زیادی نداشت، لیکن با گذشت زمان مسجد توانست از منظر کالبدی نیز به عنوان یک عنصر تأثیرگذار در شهرهای اسلامی عمل کند. تأثیر کالبدی مساجد به مرور به گونه ای خاص و پراهمیت شد که در مقاطعی از تاریخ، مسجد به شهر اسلامی هویت می بخشید و به محیط شهری معنا می داد و موجب خوانایی و جهت دهی آن می شد.
 
 
پرداختن به مسئله ارتباط بین اثر معماری، خالق اثر و مخاطب، بدون پرسش از واقعیت و چگونگی حصول معرفت، ممکن نیست. معماری اسلامی به عنوان پدیده ای انسانی محصول آگاهی انسان درباره کلیه جنب ههای مختلف علمی، مهندسی، هنری و…است. بنابراین روشن کردن چیستی و چگونگی آگاهی و معرفت و روش ها و ابزا رهای فهم آن می تواند کمک شایانی به فهم و ادراک اثر کند.
 
 
در پژوهش حاضر طی بررسی روش چیدمان فضا در نمونه های موردی «خانه رسولیان یزد و خانه ای در ماسوله ،» به بررسی برخی از اشکالات وارد شده به این روش، کارایی روش چیدمان فضا ۱ در معماری ایرانی-اسلامی و چگونگی تأثیر سازمان فضایی با میزان خصوصی بودن فضا پرداخته شده است.
 
 


چکیده مقاله ۴ فصلنامه علمی-پژوهشی نقش جهان شماره ۸

تأثیر متقابل موسیقی مذهبی و معماری عصر قاجار در تحول فضاهای جمعی اسلامی)نمونه موردی: تکیه دولت تهران | فرزین حق پرست، شبنم مظلوم برهان، حمزه پیربابایی

فضاهای جمعی شهرهای ایران پس از اسلام، تحت تأثیر آموز هها و فرامین این دین مبین شکل گرفته است. کیفیت و کارکرد همراه با عوامل کالبدی به کار رفته در شهرها منجر به ایجاد فضاهای جمعی و افزایش حضور مردم در این فضاها گردیده است.
 

دریافت کامل مقاله


چکیده مقاله ۵ 

سکنای اصیل: از خوانش هایدگر تا اصفهان صفوی مطالع های پیرامون باغ-شهر اصفهان در دوره صفوی | محمدصادق صادق یپور، اصغر فهیمی فر، زینب بیات

زیبایی شناسی و کارکردگرایی در معماری و شهرسازی از دیرباز در چالشی دیرین با یکدیگر قرار داشته اند که تا به امروز ادامه دارد. بررسی این چالش از منظر تفکر مارتین هایدگر، ارتباط آن را با امکان سکنای اصیل انسان در فضای معمارانه آشکار می سازد. از منظر هایدگر، حضور انسان در جهان و قرب او با فضایی که در آن سکنا م یگزیند مهم ترین دغدغه آفرینش فضاهای شهری است که معمار و طراح فضاهای شهری باید به آن توجه نماید.
 

چکیده مقاله ۶

بررسی چگونگی کاربست الگوی باغ ایرانی ب همثابه فضای عمومی شهری راهکاری جهت احیای باغ ایرانی با کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسل همراتبی AHP | اکرم حسینی، اکرم محمدزاده

در ده ههای اخیر توسعۀ عمودی شهرها ناشی از محدودیت زمین شهری و به تبع آن کمبود فضاهای باز و سبز کافی در شهرها در کنار تغییرات حاصل شده در ساختار اجتماعی کشور سبب توجه برنامه ریزان و طراحان شهری به تأمین فضای سبز و فضای عمومی مورد نیاز شهرها گردید.
 

دریافت کامل مقاله

 


روستای کریک از توابع شهرستان دنا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد با مرکزیت یاسوج است، این روستا دارای اقلیم سرد و کوهستانی است که در شیب ملایم رشته کوه زاگرس قرار گرفته است. از جمله ویژگی های این روستا بافت متراکم و پلکانی است که به صورت طولی و در کنار رودخانه شکل گرفته است.
 

دریافت کامل مقاله

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *