فصلنامه علمی-پژوهشی نقش جهان شماره ۶

فصلنامه علمی-پژوهشی نقش جهان شماره ۶  ۱۳۹۳

فهرست مقالات در فصلنامه علمی-پژوهشی نقش جهان شماره ۶

۱- حکمت معماری اسلامی، تحلیلی ژرف بر ساختار و مضامین محرابِ زرین فام حرم مطهر رضوی | رباب فغفوری، حسن بلخاری قهی
 
۲- مولفه های اجتماعی الگوی شهرسازی ایرانی و اسلامی | حسین کلانتری خلیل آباد، مهدی حقی، محسن دادخواه
 
۳- بازآفرینی نظام مفهوم و معنای طراحی باغ ایرانی در باغشهر ایرانی-اسلامی از طریق رویکرد باغ های تماتیک(موضوعی) | محمدرضا مثنوی، فریبا وحیدزادگان
 
۴ -بررسی تطبیقی تکوین و گسترش مکتب اصفهان و سبک تهران در فضای شهری | رضا زیاری، کرامت اله زیاری، محمدرضا عبدلی، سمیه زیاری
 
۵ – نمادپردازی در باغهای ایرانی در دوره اسلامی و ارتباط آن با باورهای مذهبی سازندگان | مهدی حقیقت بین، مجتبی انصاری
 
۶- بازنگری اصول و اهداف معماری معاصر ایرانی با استفاده از نظرگاه فکری ملاصدرا | زینب سلیمانی شیجانی، مژگان خاکپور، محمد مهدی رییس سمیعی
 
۷- تجلی نور خُرَّه با ابعادی هنری و عرفانی در معماری ایرانی- اسلامی با تاکید بر آراء شیخ شهاب الدین سهروردی | زهرا رهبرنیا، رویا روزبهانی
 
 

 
 
هنر و معماری اسلامی به مثابه آیینه ای است که آموزه های اصیل، معنوی و رازآلود حکمت اسلامی را در خود به ودیعه نهاده و بازتاب دهنده حقایق دینی و اعتقادی به شمار می رود.
 
هدفمند بودن و متعاقب آن تدوین الگو و برنامه‌سازی برای رسیدن به هدف، لازمه هر جامعه و اجتماعی است. شهرسازی به عنوان مبحثی که بیانگر تأثیر متقابل انسان، فرهنگ، روش زیست و محیط زندگی بر یکدیگر است، در رسیدن به اهداف جامعه اسلامی برای هویتمندی و اعتلای فرهنگ و اخلاق مردم نقش مهمی بر عهده دارد و به تبع، تهیه¬ی الگویی بومی و بر پایه آموزه¬های اسلامی و متناسب با بستر این الگو که ایرانی اسلامی است، از اهمیت بالایی برخوردار است.
 
 

چکیده مقاله ۳ فصلنامه علمی-پژوهشی نقش جهان شماره ۶

بازآفرینی نظام مفهوم و معنای طراحی باغ ایرانی در باغشهر ایرانی-اسلامی از طریق رویکرد باغ های تماتیک(موضوعی) | محمدرضا مثنوی، فریبا وحیدزادگان

مفهوم باغ‌ایرانی در طی تاریخ به عنوان جوهره‌ای پویا برای تجلی فضایی متعالی در پارادایم‌های فکری و عقیدتی مختلف حضور‌یافته‌است. باغ‌ایرانی یک سیستم به هم پیوسته و چندسطحی است که جدای از ساختار اصلی باغ، یک حس‌تعلق و حس‌مکان ایجاد می‌کند؛ در نتیجه ایجاد باغ ایرانی با تقلید صرف از شکل ساختاری آن دیدی ساده‌انگارانه و تک‌بعدی خواهد‌بود. کهن-الگوی باغ ایرانی که در ارتباط کامل با زندگی روزمره و حیات پویای شهر حضور داشته و عنصر اساسی از ساختار طبیعی-مصنوع شهر را شکل می‌داده‌است متاسفانه از کالبد شهرهای معاصر امروزی رخت بربسته‌است. به منظور بازگرداندن باغ‌ایرانى به عرصه معماری و شهرسازی معاصر و انطباق آن با نیازهای نوین زندگی شهری، هدف این پژوهش ارائه راهکارهای بازیابی باغ ایرانی در تلفیق و ارتباط تنگاتنگ با کاربری‌های شهر امروزی ، به عنوان الگویی برای باغشهر ایرانی-اسلامی ،تحت عنوان ایده باغشهر تماتیک (موضوعی)، می‌باشد.
 
 
 


چکیده مقاله ۴ فصلنامه علمی-پژوهشی نقش جهان شماره ۶

بررسی تطبیقی تکوین و گسترش مکتب اصفهان و سبک تهران در فضای شهری | رضا زیاری، کرامت اله زیاری، محمدرضا عبدلی، سمیه زیاری

تاریخ معماری و شهرسازی ایران همواره در طول تاریخ خود شاهد تحولات و دگرگونی‌هایی در زمینه نگرش‌ها، عقاید، شیوه‌ها و سبک‌ها، در هر دو بعد محتوایی و بصری بوده است. تأثیر‌پذیری از سنت وجهان‌بینی برخاسته از فرهنگ وآداب بومی، در دوره‌هایی محور این تغییرات بوده وگاهی نیز با الگو‌برداری از تحولات معماری و شهرسازی جهان، دست‌خوش دگرگونی شده است. مکتب اصفهان با تأکید بر فرهنگ، هنر و اندیشه اسلامی- ایرانی، دوران پرفروغ و اثرگذاری در دوره صفویه داشته است و حتی این تأثیرات تا به امروز در برخی شهرهای سنتی نیز هنوز قابل روئیت است.

 

دریافت کامل مقاله


چکیده مقاله ۵ 

نمادپردازی در باغهای ایرانی در دوره اسلامی و ارتباط آن با باورهای مذهبی سازندگان | مهدی حقیقت بین، مجتبی انصاری

باغسازی ایرانی همواره ارتباطی نزدیک با باورهای مذهبی و اعتقادات سازندگان داشته و این مهم در نمادهای استفاده شده در باغ قابل بررسی است. از اینرو در این مقاله ابتدا به بررسی نمادها، انواع آن و چگونگی ظهور و نمایش عناصر نمادین در باغسازی ایرانی پرداخته شده است.
 
یکی از مشکلات معماری کنونی ایران، توجه اندک به ‌هویت معماری ایرانی است که موجب عدم وجود تعریفی دقیق، از معیارهای هویتی معماری معاصر است. این، درحالی است که فقدان توجه کافی به ارزش‌های معماری سنتی ایران، بحران التقاط در معماری معاصر را به‌دنبال دارد. 
 

دریافت کامل مقاله


“سهروردی” یکی از فیلسوفان و حکیمان بزرگ مسلمان، فلسفه خویش را بر اساس “نور” استوار کرده است؛ نظریه‌ها و آموزه‌های شیخ اشراق، تاثیر زیادی بر باور و عملکرد هنرمندان ایرانی داشته است. از این رو پژوهش حاضر، نحوه تلقی سهروردی از نور و مراتب انوار را مورد بررسی قرار داده است و سعی دارد تا نحوه تجلی نور خُرَّه یا نور ملکوتی را که در حکمت اشراقی سهروردی اهمیت زیادی داشته، در این هنر مشخص نموده و به این پرسش پاسخ دهد که کدام عناصر، تجلی نور حکمت اشراق در معماری ایرانی اسلامی هستند.
 

دریافت کامل مقاله

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *