فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفه شماره ۱۹

فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفه شماره ۱۹ بهار و تابستان  ۱۳۸۴

فهرست مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفه شماره ۱۹

۱- کتاب شناسی توصیفی گزیده تیتوس بور کهارت | غلامرضا دهقان منشادی
 
۲- طراحی شهری در هزاره سومتأثیرات و نقش نوین اطلاعات و ارتاطات در طراحی شهری) | محمود رضایی
 
۳- صنعت ساختمان و توسعه پایدار | محمدحسن فلاح
 
۴ – سنجش مکان در طراحی شهری : در آمدی بر تکنیک مکان سنجی | کورش گلکار
 
۵ – ساختار نظریه و الفبای نظریه پردازی | مهرداد قیومی
 
۶- درآمدی بر مقولات اساسی بازسازی(تصورات نادرست و واقعیت ها) | علیرضا فلاحی
 
۷- برج سازی در قرن بیستم | زینب داعی پور
 
۸- آسیب شناسی مدیریت پروزه های ساختمانی در ایران | مجتبی حسینعلی پور, افشین ابراهیمی 
 
 

 

 

چکیده مقاله ۱ فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفه شماره ۱۹

تیتوس بورکهارت از برجسته ترین سنت گرایان معاصر است. بیشتر اهمیت او از نظر هنر و معماری از ان روست که او بیش از دیگر سنت گرایان به هنر پرداخته است.هنرمند اندیشمند و دردمند امروزی در ایران نمی تواند به او بی اعتنا باشد.حتی کسانی که با آرای او مخالفند گزیری از شناخت دقیق او ندارند. زیرا بدون شناخت اندیشه های کسی نمی توان آنها را رها کرد. برای شناخت اندیشه های بورکهارت نخست باید دستگاه فکری او را ترسیم کرد. لازمه این کار بررسی آثار اوست حتی آثاری که پیوند آنها با هنر، تلویحی و غیر مستقیم است. در این مقاله پس از ذکر زندگی نامه کوتاه بورکهارت هفت عنوان از مهم ترین کتابهای او را که نماینده دستگاه فکری اوست معرفی میکنیم.

 

چکیده مقاله ۲ فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفه شماره ۱۹

طراحی شهری در هزاره سومتأثیرات و نقش نوین اطلاعات و ارتاطات در طراحی شهری) | محمود رضایی

امروزه بررسی بازتاب ویژگی های عصر ارتباطات و جامعه اطلاعاتی در مقیاس شهر و مطالعه تلفیق فضاهای «مجازی» با فضای واقعی شهری به ویژه بعد از موفقیت شبکه گستره جهانی اینترنت در دهه ۹۰ یکی از مباحث مطرح شهر سازی شده است . پیدایش مفاهیمی همچون جوامع مجازی از جمله پدیده هایی است که قابلیت شبکه های نوین تارتباطاتی و اطلاعاتی را در ایجاد فضاهای جدید یا تحول فضاهای موجود شهر برای بشر آشکار ساخته است .

 

 

چکیده مقاله ۳ فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفه شماره ۱۹

صنعت ساختمان و توسعه پایدار | محمدحسن فلاح

توسعه پایدار و محیط زیست در فعالیت های صنعت ساختمان توجه متخصصان امر را در اغلب کشورهای جهان به خود جلب کرده است. از مشخصه های بارز و مشکل ساز صنعت ساختمان سازی کشور به کارگیری مصالح ساختمانی مدرن با استفاده از روش های ساخت و ساز سنتی است.

 


چکیده مقاله ۴ فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفه شماره ۱۹

سنجش مکان در طراحی شهری : در آمدی بر تکنیک مکان سنجی | کورش گلکار

طراحی شهری علم و هنر آفرینش مکان های پایدار است. این امر از طریق فرایندی صورت می پذیرد که شناخنت و سنجش کیفیت فضاهای شهری گام نخست آن را تشکیل می دهد.از این رو نظریه ها و تکنیک هایی که در حوزه مطالعات ماهوی این رشته قرار دارند، همگی به تبیین پدیده کیفیت مکانی و ارائه روش هایی جهت سنجش آن از دیدگاه طراحی شهری پرداخته اند.
 
 

چکیده مقاله ۵ 

ساختار نظریه و الفبای نظریه پردازی | مهرداد قیومی

معماران و اندیشمندان و محققان معماری در مراتب و حوزه های گوناگونی با نظریه سروکار دارند. از این رو لازم است آنان با اصول و مبادی نظریه و نظریه پردازی و جایگاه آن در تحقیق آشنا باشند. این مقاله خلاصه و برداشتی است از کتاب الفبای ساختمان نظریه به نحوی که به کار معماران و نظریه پردازان معماری آید.مقاله با تعریف نظریه آغاز می شود. تعریغف عناصری که برای فهم و پرداختن نظریه لازم است، یعنی اینده و مفهوم گزاره، موضوع بخش نخست مقاله را تشکیل می دهد. بخش های آخر مقاله به صورت های گوناگون نظریه روش آزمودن نظریه و سرانجام راهبردهایی برای تحقق و پدیدآوردن مجموعه معرفت هایی اختصاص دارد که دانشمندان بدان اعتماد کنند و در زمره معرفت علمی بپذیرند.
 
 

چکیده مقاله ۶

درآمدی بر مقولات اساسی بازسازی(تصورات نادرست و واقعیت ها) | علیرضا فلاحی

 
غالبا متعاقب زمین لرزه های مهیب، خسارات و تلفات مالی و جانی فراوانی به بار می آید که نگاهها را به سوی بازسازی سریع مناطق آسیب دیده معطوف می سازد. به دنبال این امر افکار عمومی خواستار برنامه ای مشخص و از پیش آماده برای بازتوانی و بازسازی اند و افراد اندکی زمان کافی برای تفکر و برنامه ریزی قائل می شوند. در این میان سوال اصلی چگونگی و نحوه تقرب به مقوله بازسازی است.

 


چکیده مقاله ۷

برج سازی در قرن بیستم | زینب داعی پور

پدیده برج سازی زاییده تحولات اجتماعی – اقتصادی مفرب زمین است. این پدیده پیش از آنکه رشد حجمی و ارتفاعی خود را مرهون معماران باشد، مدیون دستاوردهای صنعنی است. معماران در جهت خلق فضاهایی بودند که از کسالت فرم های اولیه بکاهد و در حین ایجاد تنوع به نیازهای مدام در تغییر و تحول صنوف مختلف پاسخ دهد.
 


چکیده مقاله ۸

آسیب شناسی مدیریت پروزه های ساختمانی در ایران | مجتبی حسینعلی پور, افشین ابراهیمی 

 
به رغم رشد قابل توجه مهندسی ساختمان در بعد طراحی و محاسبات در کشور، بعد اجرا هنوز با مشکلات بزرگی روبرو است که مشکلات فراوان پروزه های ساختمانی کشور از نظر فنی، زمانی و مالی از آثار آن است.مدیریت پروزه های ساختمانی در ایران با ضعف ها و آسیب های فراوانی رو به رو است که باید شناسایی شود و برای رفع آن ها راه حل ارائه شود. در این مقاله با بررسی تعدادی از پروژه های در دست اجرا و تمام شده ساختمانی اهم این آسیبها شناسایی و روش بهبود و اصلاح آن ها پیشنهاد می شود.

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *